BMW R18 hos Xpedit, BMW Motorrad forhandler

Generelle betingelser for reservation af BMW Motorrad R 18.

1. Reservation af BMW Motorrad

1.1. Du har valgt at reservere BMW Motorrad R 18 hos Xpedit, BMW Motorrad forhandler. 

1.2. Ved at foretage en reservation sikrer du en plads på ventelisten for din region og hos den specifikke BMW Motorrad-forhandler, når køretøjet er i produktion, og BMW Motorrad tillader officielt kunder at foretage formelle ordrer vedrørende køretøjet og indgå købsaftaler.

1.3. Reservationen er personlig, og du må ikke overføre din reservation til eller foretage reservationer for andre, medmindre BMW Northern Europe AB og Xpedit udtrykkeligt samtykker til sådan overførsel på skrift. Det er kun tilladt at foretage i alt 1 reservation per person hos en valgt forhandler. Du skal være over 18 for at kunne foretage en reservation. Forbeholdet gælder kun levering af BMW Motorrad R 18 til personligt brug.

1.4. For at undgå misforståelse: Du modtager ikke et specifikt prioritetsnummer til levering. Køretøjets faktiske leveringstid kan påvirkes af flere faktorer, såsom, men ikke begrænset til, fabrikkens egen tildeling af leverancer til forskellige geografiske markeder, den bestemte konfiguration, du vælger for din BMW Motorrad R 18, de produktionsmæssige tekniske faktorer på fabrikken og dit geografiske leveringsområde. Du tillader importøren og forhandleren at vælge et antal køretøjer til deres egne formål, inden levering påbegyndes til kunderne. Du anerkender også, at BMW Group optimerer produktionsprogrammet til enhver tid, så den faktiske leveringstid også er afhængig af producenten og omstændigheder, som importøren og forhandlerne ikke kan påvirke eller kontrollere.

1.5. Din reservation træder i kraft og bliver bindende, når (1) du foretager din reservation, og (2) du har foretaget reservationsbetalingen og betalingen modtaget af den specifikke BMW Motorrad-forhandler i henhold til punkt 2 nedenfor.

1.6. Når reservationen er trådt i kraft og bliver bindende, er reservationen underlagt disse vilkår og betingelser og udgør en aftale mellem dig og den specifikke BMW Motorrad-forhandler. BMW Northern Europe AB eller andre virksomheder inden for BMW-koncernen er ikke part i reservationsaftalen mellem dig og den specifikke BMW Motorrad-forhandler. Eventuelle indvendinger, du måtte have vedrørende reservationsaftalen, skal fremsættes til den specifikke BMW Motorrad-forhandler. For at undgå misforståelse: som beskrevet mere detaljeret i afsnit 4 nedenfor, udgør en reservation ikke et køb eller bestilling af et køretøj.

2. Reservationsbeløb og betaling.

Reservationsbeløbet/indbetalingen er DKK 10.000. For at reservationen træder i kraft og bliver bindende, skal reservationsbeløbet indbetales til Xpedit via MobilePay. Xpedit’s MobilePay nr. er 72813.

3. Tilbagetrækning og tilbagebetaling.

Indtil der er indgået en købsaftale, se punkt 4 nedenfor, kan du frit trække din reservation tilbage og få reservationsbeløbet tilbagebetalt (ekskl. renter). For at en sådan tilbagekaldelse skal være gyldig, skal du sende en skriftlig tilbagekaldelse via e-mail til Xpedit, BMW Motorrad forhandler. Din tilbagekaldelse skal indeholde dit fulde navn, kontaktoplysninger, kontonummer og det referencenummer, du vil modtage, når en reservation foretages. Efter modtagelse af en gyldig annullering vil Xpedit tilbagebetale det betalte reservationsbeløb (ekskl. renter) til din konto uden unødig forsinkelse.

4. Vedrørende købsaftalen.

4.1. Xpedit leverer opdateringer om den forventede leveringstid på køretøjet, og Xpedit vil rettidigt anmode om dine specifikke anmodninger om køretøjskonfiguration (hvis relevant), sende dig en købsaftale, der angiver køretøjets købspris og estimater af alle gældende skatter, forsendelses- og leveringsgebyrer og andre gældende gebyrer. 

4.2. Hvis du fortsætter med reservationen og indgår en købsaftale med Xpedit, trækkes din reservationsbetaling fra den aftalte pris i henhold til købsaftalen. Hvis du vælger ikke at fortsætte med reservationen eller ikke svare på den specifikke BMW Motorrad-forhandlers anmodning om at fortsætte med indgåelsen af ​​købsaftalen, kan reservationen og plads på ventelisten annulleres efter 30 dage. Hvis reservationen annulleres, refunderes det indbetalte reservationsbeløbet til dig igen.

 

5. Behandling af persondatapolitik

For information om Xpedits persondatapolitik, se linket her: https://www.xpedit.dk/om-xpedit/persondatapolitik

Tilbage til toppen